Czech Radio launches live Ukrainian Broadcasting

In response to a request by the Ukrainian public broadcaster UA:PBC, Czech Radio has launched an internet stream of the UA:PBC radio broadcast in Ukrainian. The stream will be available on the audio portal and in the mobile application mujRozhlas.cz. The aim of the project is to make information about the war in Ukraine available daily to refugees and Ukrainians in the Czech Republic. Czech Radio’s external service, Radio Prague International, will also launch a new podcast next week called “News for Ukrainians in the Czech Republic,” which will focus on practical information for Ukrainian refugees in Czechia.

Czech Radio regularly contributes audio news reports produced by its war correspondent in Eastern Ukraine Martin Dorazín, as well as by Radiožurnál reporter Ľubomír Smatana, who is following the refugee wave on the Ukrainian border, to the European Broadcasting Union's exchange network. It is thanks to this exchange that their contributions can be heard across Europe.

Czech Radio Director General René Zavoral says that Tuesday’s attack by Russian armed forces on Kiev’s TV tower also limited radio broadcasting on FM waves.

“UA:PBC journalists found themselves in a critical situation that we can scarcely imagine. We are in daily contact with our Ukrainian radio colleagues and we are trying to provide them not only with moral support, but also with technical assistance so that they are able to ensure radio broadcasting and keep the public informed about the events in their country."

Starting from next week, Radio Prague International, Czech Radio’s foreign language broadcasting station, will be publishing a daily podcast called “News for Ukrainians in the Czech Republic.” The podcast will be in Ukrainian and will contain practical information for Ukrainian refugees in the Czech Republic. Information about the podcast will be made available to the Ministry of Foreign Affairs so that it can inform relevant authorities and organizations.

Furthermore, the Prague Radio Symphony Orchestra will perform at a special fundraising concert at the Rudolfinum on Monday, March 14. All proceeds will be donated to the People in Need fund-raising collection for Ukraine.

UA:PBC is a Ukrainian public television and radio broadcaster and a member of the European Broadcasting Union (EBU). Since 2014, UA:PBC has been undergoing a transition from a state-owned medium to a public service medium, and it is gradually gaining new listeners. Thanks to financial assistance from the European Union, it invested in a state-of-the-art digital newsroom, which was fully launched at the end of 2021, and it has attracted new viewers and listeners.

Ukrainian Radio is the largest FM network and the most popular radio station in the country with an average daily reach of almost one million listeners. Since the 22nd of February, Ukrainian Radio has been broadcasting around the clock, providing listeners with the most up-to-date and accurate information on the country's defense. Live broadcasts may be interrupted only during an air raid alert, when presenters take cover in shelters.

Czech Radio broadcasts in Ukrainian are available on mujRozhlas.cz.

https://www.mujrozhlas.cz/zive/radio-ukrajina

Чеське радіомовлення розпочне пряму трансляцію українською мовою

Чеське радіомовлення реагує на запит української громадської мовної компанії UA:PBC. Сьогодні розпочало інтернет пряму трансляцію (stream) своєї радіомовної трансляції українською мовою на аудіопорталі і в мобільному додатку mujRozhlas.cz. Метою є забезпечити щоденний доступ до інформації щодо війни в Україні біженцям і Українцям в Чеській Республіці. Чеське радіомовлення також розпочне наступного тижня новий подкаст  під назвою Новини про Українців в Чехії, який буде зосереджений на практичній інформації для українських біженців на нашій території.

https://www.mujrozhlas.cz/zive/radio-ukrajina


„Вчорашній напад російських одиниць на телевізійну вежу в Києві обмежив також радіомовну трансляцію на хвилях ФМ і журналісти з UA:PBC опинились в критичній ситуації, яку ми тяжко можемо собі уявити. З українськими колегами з радіомовлення ми щоденно на зв’язку, ми намагаємось їм надати не лише моральну підтримку, але також технічну допомогу і асистенцію, щоб вони мали змогу забезпечити радіомовну трансляцію та інформувати громадськість про ситуацію в країні,“ зазначив стосовно нинішньої ситуації в Україні генеральний директор Чеського радіомовлення Рене Заворал.

Чеське радіомовлення в мережу обміну Європейської спілки радіомовлення і телебачення для кореспондентського обсягу, регулярно надає аудіо повідомлення від військового кореспондента Мартіна Доразіна, який знаходиться на сході України та репортера Радіожурналу (Radiožurnál) Любомира Сматани, який спостерігає за хвилею біженців на українському кордоні. Таким чином їх повідомлення можна почути по всій Європі.

Радіо Prague International, яке забезпечує закордонну трансляцію Чеського радіомовлення, буде від наступного тижня видавати кожний день подкаст під назвою Новини про Українців в Чехії. Подкаст буде українською мовою і міститиме практичну інформацію для українських біженців на нашій території. Інформацію про подкаст буде мати в доступі Міністерство закордонних справ, щоб воно могло інформувати відповідні органи або організації.

UA:PBC є українська радіомовна та телевізійна компанія і член Європейської спілки радіомовлення і телебачення (ЄСРТ). З 2014 року компанія UA:PBC проходила переродження з державного ЗМІ на ЗМІ громадське і поступово отримувала нових слухачів. Завдяки фінансовій допомозі з Європейського Союзу, вона інвестувала в будівництво сучасного цифрового нюсруму (newsroom), який був повністю запущений наприкінці 2021 року і вона отримала нових глядачів та слухачів.

Українське радіо є найбільшою ФМ мережею і найпопулярнішим радіо в країні із середньодобовим охопленням майже однин мільйон слухачів. З 22 лютого транслює українське радіомовлення безперервно і надає слухачам найактуальнішу та найточнішу інформацію про оборону країни. Пряма трансляція може бути перервана лише протягом повітряної тривоги, коли модераторам доводиться ховатись в укритті.

Симфонічний оркестр Чеського радіомовлення на підтримку України виступить з благодійним концертом 14 березня 2022 року в Рудолфіні. Вся виручка від квитків буде передана на збір Людина в біді на допомогу Україні. Ціни квитків коливаються в діапазоні від 300 CZK до 5000 CZK. Всі виконавці виступають без права на гонорар.